Mūsdienās arvien pieprasītākas paliek mācības, kuras ir iespējams apgūt attālināti, tāpēc “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” piedāvā jebkuram interesantam pašmācībā apgūt kādu no kursiem, ka pieejami tālmācības programmā “Mežsaimniecība”.

Tālmācības programmā ir pieejami 3 bezmaksas kursi un mednieku apmācības ar dalības maksu. Apgūstot bezmaksas kursus, jāveic vienkāršotā reģistrācija tālmācību platformā, savukārt detalizētāka reģistrācija un mācību maksas veikšana ir nepieciešama, ja ir vēlme apgūt mednieku apmācību kursu.

Pie bezmaksas kursiem ir apgūstami šādi kursi:

 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes prasības

Veiksmīgu pašizglītošanos!


Meža atjaunošana un ieaudzēšana

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas. Zināšanu pārbaudei ir sagatavoti testi katrā sagatavotajā mācību tematā.

     Programma sastāv no sešiem tematiem:

 • Piemērotākās koku sugas izvēle
 • Meža reproduktīvais materiāls
 • Augsnes sagatavošana
 • Meža stādīšana un sēšana
 • Likumdošanas prasības
 • Jaunaudžu aizsardzība no meža dzīvnieku bojājumiem,

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli prezentāciju formā.

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas par mežizstrādi un darbu ar motorinstrumentiem. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas.

Programma sastāv no četriem tematiem:

 • Mežizstrāde
 • Darbs ar motorinstrumentiem
 • Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā
 • Mežaudzes raksturojošie rādītāji,

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli.

Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes prasības

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas apaļo kokmateriālu uzmērīšanā un kvalitātes prasībās. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas.

Programma sastāv no pieciem tematiem:

 • Apaļo kokmateriālu individuālā uzmērīšana
 • Apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšana
 • Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
 • Koksnes uzbūve
 • Koksnes īpašības,

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli.


Apmācības medniekiem

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas mednieka apliecības vai medību vadītāja apliecības saņemšanai.

Informācija par kursu - spied šeit.