Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas. Zināšanu pārbaudei ir sagatavoti testi katrā sagatavotajā mācību tematā. 
     Programma sastāv no pieciem tematiem, kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli prezentāciju formā. 
Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas par mežizstrādi un darbu ar motorinstrumentiem. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas. Programma sastāv no četriem tematiem, kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli. 

Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes prasības

 Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas apaļo komateriālu uzmērīšanā un kvalitātes prasībās. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas. Programma sastāv no pieciem tematiem, kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli. 

Apmācības medniekiem

Programma ir sagatavota, lai jebkurš pašmācības ceļā varētu papildināt savas zināšanas par medījamajiem dzīvniekiem, savvaļas dzīvnieku slimībām, medījumu gaļas higēnu un pārtikas drošību