Mūsdienās arvien pieprasītākas paliek mācības, kuras ir iespējams apgūt attālināti, tāpēc “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” piedāvā jebkuram interesantam pašmācībā apgūt kādu no kursiem, ka pieejami tālmācības programmā “Mežsaimniecība”.

Tālmācības programmā ir pieejami 3 bezmaksas kursi un mednieku apmācības ar dalības maksu. Apgūstot bezmaksas kursus, jāveic vienkāršotā reģistrācija tālmācību platformā, savukārt detalizētāka reģistrācija un mācību maksas veikšana ir nepieciešama, ja ir vēlme apgūt mednieku apmācību kursu.

Pie bezmaksas kursiem ir apgūstami šādi kursi:

 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes prasības

Veiksmīgu pašizglītošanos!


Meža atjaunošana un ieaudzēšana

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas. Zināšanu pārbaudei ir sagatavoti testi katrā sagatavotajā mācību tematā.

     Programma sastāv no sešiem tematiem:

 • Piemērotākās koku sugas izvēle
 • Meža reproduktīvais materiāls
 • Augsnes sagatavošana
 • Meža stādīšana un sēšana
 • Likumdošanas prasības
 • Jaunaudžu aizsardzība no meža dzīvnieku bojājumiem,

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli prezentāciju formā.


Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.  

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas par mežizstrādi un darbu ar motorinstrumentiem. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas.

Programma sastāv no četriem tematiem:

 • Mežizstrāde
 • Darbs ar motorinstrumentiem
 • Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā
 • Mežaudzes raksturojošie rādītāji,

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli.

Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.  


Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes prasības

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas apaļo kokmateriālu uzmērīšanā un kvalitātes prasībās. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas.

Programma sastāv no pieciem tematiem:

 • Apaļo kokmateriālu individuālā uzmērīšana
 • Apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšana
 • Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
 • Koksnes uzbūve
 • Koksnes īpašības,

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli.


Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.  


Apmācības medniekiem

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas mednieka apliecības vai medību vadītāja apliecības saņemšanai.

Informācija par kursu

Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.  


Meža atjaunošana un kopšana

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents varētu pašmācībā apgūt pamatzināšanas mežsaimniecībā un, izpildot testus, pārbaudīt savas zināšanas. Mācību materiālus apgūt īpaši ieteicams meža atjaunošanas un kopšanas darbos nodarbinātajiem savas kvalifikācijas un konkurētspējas paaugstināšanas nolūkā.

Augošu koku krājas noteikšana

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas augošu koku krājas noteikšanā. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas.

Programma sastāv no viena temata:

 • Augošu koku krājas noteikšana

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli.


Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.  


Nodokļi meža apsaimniekošanā

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas par nodokļiem meža apsaimniekošanā. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas.

Programma sastāv no viena temata:

 • Nodokļi meža apsaimniekošanā

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli.

Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.  


Mežsaimniecības kooperatīvu darbības dažādošana un konkurētspējas palielināšana

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas mežsaimniecības kooperatīvu darbības dažādošanā un konkurētspējas palielināšanā. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas. 

     Programma sastāv no trīspadsmit tematiem:

 • Meža kooperatīvo sabiedrību darbības attīstība Latvijā
 • Meža īpašnieku biedrības un kooperatīvi
 • Kooperatīvo sabiedrību likums
 • Normatīvo aktu prasības kooperatīvo sabiedrību dibināšanai un darbības nodrošināšanai
 • Kooperatīvās sabiedrības dibināšana un dabības uzsākšana
 • Kooperācijas pamatprincipi
 • Kooperatīvās sabiedrības valde
 • MPKS izvērtēšana un atbilstības kritēriji
 • Atbalsts MPKS
 • Atbalsts atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrības Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
 • Meža īpašnieku kooperatīva darbības pieredze Latvijā
 • Kooperatīva reorganizācija
 • Valdes un valdes locekļu atbildība kooperatīvajā sabiedrībā

 kuru patstāvīgai apguvei ir izstrādāti mācību materiāli prezentāciju formā.


Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.


Meža ekosistēmas

Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas par meža ekosistēmām. Visi mācību materiāli ir pieejami bezmaksas.

Programma sastāv no astoņiem tematiem:

 • Mežs kā ekosistēma
 • Meža ekosistēmu pakalpojumi
 • Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
 • Ūdens kvalitātes saglabāšana
 • Kultūra un tūrisms
 • Oglekļa piesaiste
 • Nekoksnes vērtības
 • Medības

  Ja ir radušās problēmas ar tālmācības konta izveidi caur Latvija.lv, lūdzu sazinieties ar Arti Misiņu rakstot uz apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot pa tālr. +371 20223626. Sazinoties lūdzu norādiet savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pasta adresi, lai mēs varētu Jums izveidot jaunu tālmācības kontu.