Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros piedāvā meža īpašniekiem informatīvos e-seminārus. Tajos stāstīsim par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Seminārus esam veidojuši pēc reģionālā principa, lai meža īpašniekiem būtu iespēja uzzināt par aktuālo attiecīgajā reģionā. Par aktuālo tēmu informēs attiecīgā reģiona MKPC speciālisti un attiecīgās tēmas LVMI Silava, VMD un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti.

Aicinām reģistrēties aizpildot zemāk pieejamo formu,

Piekrītu savu personas datu un informācijas apstrādei t.sk. saglabāšanai LLKC datu bāzē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas ES 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) prasībām.

E- semināri meža īpašniekiem - Spied šeit

Kurzeme (e-semināri)

Kurzemes e-semināru tēmas:

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbība un LAP pasākumi un iespējas meža īpašniekiem.
 2. Aktuālais par ES atbalstu meža īpašniekiem.
 3. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām.
 4. Meža audzēšanas riski – vēja noturība u.c.  Iespējamā mizgraužu invāzija, situācija Latvijā, Eiropā, aizsardzības iespējas un rīcība, riska audzes, slazdi u.c. metodes. Slimības - ozolu kalšana u.c. . (O.Zaļkalns, VMD)
 5. Kas jāzina un kā sagatavoties meža īpašniekiem ugunsnedrošam periodam.(O.Zaļkalns, VMD) 
 6. Aktuālais par meža stādīšanu – stādi, to veidi, iegāde, dokumentācija, apstrāde. Stādīšana – instrumenti, kas jāievēro, par smecernieku, kopšanu, dokumenti VMD.
 7. Meža inventarizācija, termiņi, datu aktualizācija
 8. Aktuālais, kad labāk cirst mežu – cenas, vērtības noteikšana, kas to iespaido, dastošana, izsoles u. c.
 9. ES nozīmes biotopu kartēšana, aktuālais Kurzemē (I.Mukāne, DAP)

Latgale (e-semināri)

Latgales e-semināru tēmas:

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbība un LAP pasākumi un iespējas meža īpašniekiem.
 2. Aktuālais par ES atbalstu meža īpašniekiem.
 3. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām.
 4. Meža inventarizācija, termini, datu aktualizācija
 5. Meža audzēšanas riski Latvijā un Latgalē
 6. Meža reproduktīvais materiāls un stādīšana
 7. Aktuālais meža apsaimniekošanā: Cirsmu plānošana, stigošana, vērtības noteikšana, cenas, mežizstrādes pakalpojumi.
 8. Egļu astoņzobu mizgraužu attīstība, monitorings un prognozes, aktuālais Latgalē (A.Šmits, LVMI Silava)
 9. ES nozīmes biotopu kartēšana, aktuālais Latgalē (I.Mukāne)

Vidzeme (e-semināri)

Vidzemes e-semināru tēmas:

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) darbības virzieni. Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” iespējas meža īpašniekiem (apmācības, mežu apmeklējumi, konsultācijas)
 2. ES atbalsts meža īpašniekiem.
 3. Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām
 4. Meža inventarizācija, termiņi, datu aktualizācija
 5. Egļu astoņzobu mizgraužu attīstība, monitorings un prognozes, Aktuālais Vidzemē (A.Šmits, LVMI Silava)
 6. Meža atjaunošana un ieaudzēšana
 7. Kas jāņem vērā, slēdzot meža (cirsmas) pirkuma līgumu
 8. ES nozīmes biotopu kartēšana, Aktuālais Vidzemē (I.Mukāne, DAP)

Zemgale (e-semināri)

Zemgales e-semināru tēmas:

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC)darbība un LAP pasākumi un iespējas meža īpašniekiem.
 2. Aktuālais par ES projektiem (tiem, kas jau apstiprināti, īstenošana, procedūra, dokumentācija, gala termiņš utt.)atgādinājums par pieteikšanos Natura 2000
 3. Aktuālais par meža stādīšanu – stādi, to veidi, iegāde, dokumentācija, apstrāde. Kokaudzētavas Zemgales reģionā, to atrašanās vieta, pieejamie sortimenti.
 4. Aizaugušo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas iespējas, plantāciju meži
 5. Meža audzēšanas riski – vēja noturība u.c.  Iespējamā mizgraužu invāzija, situācija Latvijā, Eiropā, aizsardzības iespējas un rīcība, riska audzes, slazdi u.c. metodes. Slimības - ozolu kalšana u.c. . (O.Zaļkalns, VMD)
 6. Aktuālais, kad labāk cirst mežu – cenas, vērtības noteikšana, kas to iespaido, dastošana, izsoles u. c.
 7. ES nozīmes biotopu kartēšana, Aktuālais Zemgalē (I.Mukāne, DAP)