Enerģētiskās koksnes ieguve meža apsaimniekošanas procesā

Apmācību programma ir izstrādāta projekta Baltic ForBio ietvaros.

1.Apmācību programma meža īpašniekiem

2 Apmācību programma uzņēmējiem, kuri ir iesaistīti mežsaimniecības nozarē

Baltic ForBio ir ES finansēts projekts, lai palielinātu atjaunojamās enerģijas ražošanu, uzlabotu valsts iestāžu un attiecīgo organizāciju institucionālās spējas, kā arī lai veicinātu mežizstrādi un ciršanas atlieku izmantošanu.
Projektā iesaistītās valstis: Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva, Zviedrija.

Apmācību programma meža īpašniekiem

Apmācību programma ir izveidota Baltic ForBio projekta ietvaros. Koksnes biomasas pielietošana enerģijas ražošanā kļūst arvien pieprasītāka, kuras ieguvei un pārstrādei ir nākotnes potenciāls. Meža īpašniekiem šo divu dienu apmācību laikā tiek nodrošinātas teorētiskās zināšanas video lekciju formātā un praktiskās nodarbības klātienē.

Teorija sniedz ieskatu enerģētiskās koksnes veidos un pieejamībā, kā to efektīvāk sagatavot jaunaudžu kopšanā, starpcirtē un galvenā cirtē. Tāpat aplūkot situāciju enerģētiskās koksnes tirgu valstī un Eiropā, lai rastos izpratne, cik rentabli ir, piemēram, mazo dimensiju kokus neatstāt mežaudzē, bet gan tos pārstrādāt. Savukārt, praktiskajā sadaļā meža īpašnieki ar zinošiem lektoriem dosies mežā, lai novērtētu enerģētiskās koksnes apjomu mežaudzēs, kur plānota mežsaimnieciskā darbībā kā arī sagatavoto ciršanas atlieku, mazo dimensiju koku un krūmu uzmērīšana krautuvēs pie ceļa.

Apmācību programma uzņēmējiem, kuri ir  iesaistīti mežsaimniecības nozarē

Apmācību programma ir izveidota Baltic ForBio projekta ietvaros. Koksnes biomasas pielietošana enerģijas ražošanā kļūst arvien pieprasītāka, kuras ieguvei un pārstrādei ir nākotnes potenciāls. Meža īpašniekiem šo divu dienu apmācību laikā tiek nodrošinātas teorētiskās zināšanas video lekciju formātā un praktiskās nodarbības klātienē.

Teorijas sadaļā tiks sniegts ieskats par inovatīvām metodēm mežizstrādes procesā sagatavojot enerģētisko koksni, par tehniskajām vienībām objektā to aprīkojumiem, IT sistēmām un datu iegūšanu, pārnešanu. Tāpat tiks stāstīts par loģistikas vadību un likumdošanas aspektiem attiecībā uz enerģētisko koksni. Savukārt, praktiskajā sadaļā meža īpašnieki ar zinošiem lektoriem dosies mežā, lai novērtētu enerģētiskās koksnes apjomu mežaudzēs, kur plānota mežsaimnieciskā darbībā kā arī sagatavoto ciršanas atlieku, mazo dimensiju koku un krūmu uzmērīšana krautuvēs pie ceļa. Papildus meža apmeklējumam norisināsies arī pašvaldībās esošo katlu māju apskate.