SA kontroles sistēma, sankcijas

Savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas koordinējošā iestāde ir Lauku atbalsta dienests. Pārbaudes par savas kompetences jomu veic attiecīgā kontroles iestāde: 

         Lauku atbalsta dienests – LLVN, vides joma;

         Valsts meža dienests - vides joma meža platībās;

         Pārtikas un veterinārais dienests - dzīvnieku identifikācija un reģistrācija, sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzība un dzīvnieku labturība;

         Valsts augu aizsardzības dienests  - mēslošanas līdzekļu lietošana un uzskaite īpaši jūtīgajās teritorijās un augu veselības aizsardzība.

Atbalsta apjoma samazinājumi:

         Par atbalsta saņemšanas nosacījumu neievērošanu.

         Par novēlotu Vienotā iesnieguma iesniegšanu.

         Par visu apsaimniekoto LIZ platību nedeklarēšanu.

         Par LAP nosacījumu pārkāpumiem.

         VPM samazinājums.

         Finanšu disciplīna.

         Par SA neatbilstībām.

 

Atbalsta apjoma samazinājums par platības pārdeklarāciju

Deklarētās un noteiktās platības starpība

Piemērojamais sods

Līdz 3,00%, bet ne vairāk par 2 ha

nepiemēro samazinājumu

3,01% – 20,00% vai vairāk par 2 ha

atbalsta samazinājums, kas vienāds ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu

20,01% – 50,00%

atbalstu nepiešķir

Vairāk par 50,00%

 

atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

 

Atbalsta samazinājums par SA neatbilstībām

Konstatētais pārkāpums

Atbalsta samazinājums, %

Konstatētais pārkāpums pirmajā reizē

pēc izvērtējuma – 1%, 3%, vai 5%

Atkārtoti konstatēts pārkāpums trīs gadu laikā

līdz 15 % (iepriekšpiemērotais samazinājums x 3)

Tīšs pārkāpums

20% līdz 100% (ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesību saņemt atbalstu arī nākamajā gadā)

Tīšs pārkāpums – pārkāpums, kurš rada apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli zaudējumi vai papildus izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas.


Pēdējoreiz modificēts: Friday, 2019. gada 4. October, 12:36