Mācību programmas  E- izglītības versijā, ko lauksaimnieks var apgūt, nepārtraucot ikdienas darbu veikšanu saimniecībā

Gaļas šķirņu liellopu pārraudzība un snieguma pārbaude
Kursa noteikumi

Mācību programmā var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas veikt gaļas liellopu pārraudzību vienā ganāmpulkā (B metode). 

Mācību maksa:

100 Euro (t.sk. PVN). 
Cenā iekļauta teorētisko zināšanu apguve, eksāmens, datu ievadīšana LDC sistēmā.

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Informācija par kursu

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:

Piena pārraudzības snieguma pārbaude
Kursa noteikumi

Mācību programmā var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas veikt piena snieguma  pārraudzību vienā ganāmpulkā (B metode). 

Mācību maksa:

100 Euro (t.sk. PVN). 
Cenā iekļauta teorētisko zināšanu apguve, eksāmens, datu ievadīšana LDC sistēmā.

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Informācija par kursu

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:

Kvalifikācija gaļas pārraudzības veikšanā
Kursa noteikumi

Mācību programmā var pieteikties interesenti personas, kurām nepieciešama kvalifikācijas celšana gaļas liellopu pārraudzībā. 

Mācību maksa:

45 Euro (t.sk. PVN).
 Cenā iekļauta teorētisko zināšanu atjaunošana, , datu ievadīšana LDC sistēmā.

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:

Kvalifikācija piena pārraudzības veikšanā
Kursa noteikumi

Mācību programmai var pieteikties interesenti, kuras veic piena pārraudzību un snieguma pārbaudi, kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Mācību maksa:

45 Euro (t.sk. PVN).
 Cenā iekļauta teorētisko zināšanu atjaunošana, , datu ievadīšana LDC sistēmā.

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu: