Lauksaimniecība

Mācību kursiem var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.


Lauksaimniecības pamati (170 stundas)
Kursa noteikumi
Mācību programmā var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.

  • zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir ieteicama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus lauksaimniecībā (piemēram, pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību);
  • izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus (ņemot vērā konkrētā projekta specifiskās prasības).
Izmaksas:
160 Euro (bez PVN)

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 6 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:

Bioloģiskā lauksaimniecība (180 stundas)
Kursa noteikumi

Mācību programmā var pieteikties klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību, kā arī klausītāji bez lauksaimniecības izglītības:

  • pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
  • izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus, programma nodrošina atbilstību nosacījumam "apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā";

programma “Bioloģiskā lauksaimniecība” ir jāapgūst obligāti, ja vēlas saimniekot bioloģiskām metodēm un ražot sertificētu bioloģisku produkciju.

Izmaksas:
180 Euro (bez PVN)

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 6 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:

Augkopības pamati (60 stundas)
Kursa noteikumi

Kurss  būs īpaši noderīga tiem, kuriem nav iepriekšējas izglītības augkopībā, bet ir vēlme uzsākt savu darbību šajā nozarē. 

Programma ir lietderīga, arī lai atsvaidzinātu un papildinātu jau esošās zināšanas. 

Pieteikties var personas ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību kā arī nepastāv nekādi citi ierobežojumi.

Izmaksas:
70 Euro (summa ar PVN)

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:

Lopkopības pamati (60 stundas)
Kursa noteikumi
Kurss būs īpaši noderīgs tiem, kuriem nav iepriekšējas izglītības lopkopībā, bet ir vēlme uzsākt savu darbību šajā nozarē. 

Programma ir lietderīga, arī lai atsvaidzinātu un papildinātu savas jau esošās zināšanas. 

Mācību programmā var pieteikties arī personas, kuras veic pārraudzību pēc jebkuras metodes, un kam ir nepieciešamība pēc kvalifikācijas stundām apliecības atjaunošanai.

Pieteikties var personas ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību kā arī nepastāv nekādi citi ierobežojumi. 

Izmaksas:
70 Euro (summa ar PVN)

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:


Sezonas dārza iekārtošana dobē, kastē, podā

Praktisks seminārs par 
garšaugu, dārzeņu un puķu sezonas dārza izveidi dobē, kastē, podā.

Kādus stādus izvēlēties?
Ko ar ko stādīt kopā?
kopt? 
Kā paildzināt stāda ražību?


Izmaksas: 
10 Euro (summa ar PVN)

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:

Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības

Šis mācību kurss ir sagatavots saskaņā ar Padomes regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā, kura paredz apmācības kautuvē strādājošiem darbiniekiem, lai iegūtu kvalifikācijas sertifikātu darbam kautuvē. Apmācību nodrošināšanai tiek piesaistīti kvalificēti lektori ar pieredzi.

Kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai tiek veikta apmācāmo personu zināšanu pārbaude – testa veidā. 

Testa kārtošanai tiek doti 3 mēģinājumi. Testā pieļaujamo kļūdu skaits – 3.

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegts sertifikāts, kurš derīgs 5 gadus.

Kontakti:

  • Programmas vadītāja: Žanna Gutova e-pasts: zanna.gutova@llkc.lv mob. tālr. 26148820
  • Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330
Nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu.