Mācību programmās var pieteikties interesenti ar *jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību*, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.

Zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir ieteicama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus lauksaimniecībā

(piemēram, pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību); izstrādājot saimniecības attīstības projektus,

piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus (ņemot vērā konkrētā projekta specifiskās prasības).