Notekūdeņu apsaimniekošanas apmācību programma –paredzēta pašvaldībām, notekūdeņu un decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Tēmu bloki – notekūdeņu attīrīšanas procesi un tos ietekmējošie faktori, centralizētās kanalizācijas sistēmas, decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidi u.c. 

Goodwater - Notekūdeņu modulis

Lekcijas sagatavojuši LIFE GoodWater IP projekta eksperti no "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, “Baltijas krasti”, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, kā arī kontraktētie eksperti. 

Nav pieejams - atrodas izstrādē