Mūsdienīgas zināšanas un izpratne par vides procesiem un cilvēka radītām ietekmēm uz ūdens ekosistēmām ir ļoti nozīmīga, lai veicinātu labāku un ilgtspējīgāku virszemes ūdens resursu apsaimniekošanu.

LIFE GoodWater IP projektā ir izstrādātas 4 kapacitātes paaugstināšanas tematiskās mācību programmas atbilstoši projekta mērķa grupām – mežsaimniecības, lauksaimniecības, zivsaimniecības un notekūdeņu apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem.

Tematisko apmācību mērķis ir palielināt izpratni un vairot zināšanas par virszemes ūdens resursu nozīmību ikviena dzīvē un sekmētu labāku šo resursu pārvaldība un apsaimniekošana. 

Viens lekciju bloks – par ūdens apriti dabā – ir kopīgs un obligāts visām 4 tematiskajām programmām. Lekcijas sagatavojuši LIFE GoodWater IP projekta eksperti no "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR".