Zivsaimniecības tematiskā apmācību programma –paredzēta zivsaimniecības speciālistiem (akvakultūra jeb dīķsaimniecība). Tēmu bloki – akvakultūrā izmantojamie ūdens rādītāji, zivju audzēšana, piesārņojuma ietekme uz zivju audzēšanu, akvakultūras radītā ietekme uz apkārtējo vidi.

Goodwater - Akvakultūras modulis

Lekcijas sagatavojuši LIFE GoodWater IP projekta eksperti no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra".

Nav pieejams - atrodas izstrādē