Mežsaimniecības  tematiskā apmācību programma –paredzēta mežsaimniekiem, mežu zemju īpašniekiem, konsultantiem. Tēmu bloki – mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti, ekosistēmu pieeja, izaicinājumi un risinājumi ūdens kvalitātes nodrošināšanai mežā.

Goodwater - Mežsaimniecības modulis

Lekcijas sagatavojuši LIFE GoodWater IP projekta eksperti no Baltijas Vides Foruma un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava". 

Nav pieejams - atrodas izstrādē