Augu aizsardzība

Kursi veidoti un būs noderīgi:

Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem
Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem
Augu aizsardzības konsultantiem
Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem - atjaunošana (6 stundas)
Kursa noteikumi

Kam domāts  kurss?

Personas, kam ir jāpagarina profesionālā, augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība pēc 5 gadu termiņa beigām.

Ko var apgūt šajā kursā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 minētās tēmas 6 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai atjaunotu profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.

Izmaksas:

65 Euro (Summa ar PVN). 

*Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:
Nospied "Atvērt šo kursu" , "Turpināt" un "Turpināt ar LATVIJA.LV"

Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (27 stundas)
Kursa noteikumi

Kam domāts kurss?

Personas, kuras veiks darbības ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem - iegādāsies, lietos un pārdos tos. 

Ko var apgūt šajā kursā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 minētās tēmas 27 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai iegūtu profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.

Izmaksas:

120 Euro (Summa ar PVN). 

Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:
Nospied "Atvērt šo kursu" , "Turpināt" un "Turpināt ar LATVIJA.LV"

Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem (5 stundas)
Kursa noteikumi
Kam ir domāts šis kurss?

Personas, kuras veiks darbības ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem, piemēram, izmantos un smidzinās tos.

Ko var apgūt šajā kursā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 minētās tēmas 5 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai iegūtu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību.

Izmaksas:

65 Euro (Summa ar. PVN). 

Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:
Nospied "Atvērt šo kursu" , "Turpināt" un "Turpināt ar LATVIJA.LV"

Augu aizsardzības līdzekļu operatoriem - atjaunošana (3 stundas)
Kursa noteikumi
Kam ir domāts šis kurss?

Personas, kuras veiks darbības ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem, piemēram, izmantos un smidzinās tos.

Ko var apgūt šajā kursā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 minētās tēmas 3 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai atjaunotu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību.

Izmaksas:

30 Euro (Summa ar. PVN). 

Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 2 mēnešu laikā.

Kursa informācija

Lai iegādātos kursu nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:
Nospied "Atvērt šo kursu" , "Turpināt" un "Turpināt ar LATVIJA.LV"