Mācību programmas  E- izglītības versijā, ko lauksaimnieks var apgūt, nepārtraucot ikdienas darbu veikšanu saimniecībā

Gaļas šķirņu liellopu pārraudzība un snieguma pārbaude

Mācību programma iekļauj sekojošas tēmas:

 • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati. 
 • Lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās un šķirnes
 • Dzīvnieku labturība
 • Ganāmpulka un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana
 • Veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem

Mācību programmā var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas veikt gaļas liellopu pārraudzību vienā ganāmpulkā (B metode). 

Mācību kursu iespējams sekmīgi nokārot mēneša laikā. Minimālais mācību ilgums –viena nedēļa.

Pēc sekmīgi nokārtota mācību kursa iegūtās stundas un testa rezultāts tiek ievadīts LDC sistēmā, kursa vadītājs nosūta atzinumu, ka konkrētais dalībnieks var uzsākt pārraudzību. Dalībniekam  jānorāda konkrēts ganāmpulka numurs, kuram plānots uzsākt pārraudzību.

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot videolekcijas, tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

Mācību procesa kārtība: 

 • Mācību materiālu un video lekciju izpēte
 • Sekmīga testu izpilde
 • Praktisko darbu izpilde
 • Eksāmens Zoom platformā

Eksāmens Zoom platformā plānojas vienu reizi mēnesī noteiktā datumā un rindas kārtībā.

Tēmas jāapgūst norādītajā secībā, sekmīgi jānokārto tests konkrētajā tēmā, tad tiek dota piekļuve nākošajai tēmai. Mācības notiek patstāvīgi sev ērtā laikā. Pēc veiksmīgi apmaksāta rēķina kursa vadītājs nosūta apstiprinājuma epastu un var uzsākt mācības.

Mācību maksa: 100 Euro (t.sk. PVN). Cenā iekļauta teorētisko zināšanu apguve, eksāmens, datu ievadīšana LDC sistēmā.

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta.

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija.

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar kursa vadītāju: 

Kornēlija Indāne, kornelija.indane@llkc.lv vai zvanot 26148820. Kvalifikācija gaļas pārraudzības veikšanā

Mācību programma iekļauj sekojošas tēmas:

 • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati. 
 • Lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās un šķirnes
 • Dzīvnieku labturība
 • Ganāmpulka un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana

Mācību programmā var pieteikties interesenti personas, kurām nepieciešama kvalifikācijas celšana gaļas liellopu pārraudzībā. 

Pēc sekmīgi nokārtotiem testiem lūgums sazināties ar kursa vadītāju, lai informētu par kursa sekmīgu apguvi.

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot videolekcijas, tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

Mācību procesa kārtība: 

 • Mācību materiālu un video lekciju izpēte
 • Sekmīga testu izpilde

Tēmas jāapgūst norādītajā secībā, sekmīgi jānokārto tests konkrētajā tēmā, tad tiek dota piekļuve nākošajai tēmai. Mācības notiek patstāvīgi sev ērtā laikā. Pēc veiksmīgi apmaksāta rēķina kursa vadītājs nosūta apstiprinājuma epastu un var uzsākt mācības. Pēc kursa beigšanas LDC sistēmā tiek ievadītas 16 kvalifikācijas stundas.

Mācību maksa: 45 Euro (t.sk. PVN). Cenā iekļauta teorētisko zināšanu atjaunošana, , datu ievadīšana LDC sistēmā.

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta.

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija.

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar kursa vadītāju: Kornēlija Indāne, kornelija.indane@llkc.lv vai zvanot 26148820.