Tālmācības informatīvie  materiāli par LEADER veidoti ar mērķi aktivizēt vietējos lauku iedzīvotājus izmantot LEADER sniegtās iespējas,kā arī palīdzēt vietējām rīcības grupām skaidrot LEADER pieeju un projektu sagatavošanas specifiku.LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos,domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, gan par vides saglabāšanas iespējām.

Šajā programmā būs iespēja iepazīties ar jau realizētu projektu idejām un izprast projektu sagatavošanas nosacījumus, lai realizētu savas ieceres.

Programmā ir gan izglītojošas audio prezentācijas, gan labās prakses piemēru īsfilmas, kā arī saistoši un aktuāli dokumenti. Programma tiks aktualizēta un pielāgota kopējām tendencēm lauku attīstībā un Lauku attīstības plāna realizācijā.

LEADER

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija