Materiāli par LEADER veidoti ar mērķi aktivizēt vietējos lauku iedzīvotājus izmantot LEADER sniegtās iespējas,kā arī palīdzēt vietējām rīcības grupām skaidrot LEADER pieeju un projektu sagatavošanas specifiku.LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos,domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, gan par vides saglabāšanas iespējām.

LEADER

Nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu.
Nospied "Atvērt šo kursu" un tad piesakies, izmantojot LATVIJA.LV