Apmācību programma veidota ar fokusu uz dažādiem visbiežāk mežā lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem, to pareizu un drošu lietošanu, taču tajā iekļauti arī svarīgākās tēmas no pamata Valsts augu aizsardzības dienesta veidotās apmācību programmas.

Pamatapmācība meža īpašniekiem augu aizsardzības līdzekļu operatora apliecības iegūšanai

Apmācību programma veidota priekš meža īpašniekiem, kas vēlas iegūt Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu augu aizsardzības līdzekļu operatora apliecību. 

Personai, kura ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību, ir atļauts lietot otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus. 

AAL lietošanas operatora apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi. 

Apmācību programma veidota ar fokusu uz dažādiem visbiežāk mežā lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem, to pareizu un drošu lietošanu, taču tajā iekļauti arī svarīgākās tēmas no pamata Valsts augu aizsardzības dienesta veidotās apmācību programmas.