SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla
pasākumu ietvaros topošajiem un esošajiem lauku uzņēmējiem piedāvā
informatīvos e-seminārus. Tajos tiek nodrošināta informācijas aprite par
aktuālu lauku attīstības informāciju, tiek stāstīts  par uzņēmējdarbības
uzsākšanu, tās popularizēšanu mūsdienu digitālajā laikmetā.

VLT semināri - video ieraksti

Piekļuve kursam:

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija.

1. Pieslēdzies ar Latvija.lv

3. Sazinies pa epastu ar  ivita.jakusonoka@llkc.lv

Uzņēmējdarbības veicināšanai laukos
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros topošajiem un esošajiem lauku uzņēmējiem piedāvā informatīvos e-seminārus. Tajos tiek stāstīts  ne tikai par uzņēmējdarbības uzsākšanu, bet arī tā popularizēšanu mūsdienu digitālajā laikmetā. 

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija.