SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla
pasākumu ietvaros topošajiem un esošajiem lauku uzņēmējiem piedāvā
informatīvos e-seminārus. Tajos tiek nodrošināta informācijas aprite par
aktuālu lauku attīstības informāciju, tiek stāstīts  par uzņēmējdarbības
uzsākšanu, tās popularizēšanu mūsdienu digitālajā laikmetā.

Uzņēmējdarbības veicināšanai laukos
Bezmaksas brīvi pieejami informatīvi resursi