SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla
pasākumu ietvaros topošajiem un esošajiem lauku uzņēmējiem piedāvā
informatīvos e-seminārus. Tajos tiek nodrošināta informācijas aprite par
aktuālu lauku attīstības informāciju, tiek stāstīts  par uzņēmējdarbības
uzsākšanu, tās popularizēšanu mūsdienu digitālajā laikmetā.

Uzņēmējdarbības veicināšanai laukos
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros topošajiem un esošajiem lauku uzņēmējiem piedāvā informatīvos e-seminārus. Tajos tiek stāstīts  ne tikai par uzņēmējdarbības uzsākšanu, bet arī tā popularizēšanu mūsdienu digitālajā laikmetā.