Kursi pieejami tikai SIA LLKC darbiniekiem. 

LLKC darbinieku pedagoģisko prasmju pilnveide

Sniegt zināšanas par kvalitatīva mācību procesa veidošanu, lai pilnveidotu LLKC lektoru pedagoģiskās kompetences un prasmes. Mācību kursa apguve obligāta LAP Mācību projektā iesaistītiem lektoriem, taču kursu var apgūt arī citi kolēģi, kuriem šīs zināšanas un prasmes nepieciešamas, vadot citus LLKC organizētus pasākumus.

Vispirms sazinies ar kursa vadītāju pa e-pastu: jolanta.suna@llkc.lv

Lai piekļūtu kursam nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:
Nospied "Atvērt šo kursu" , "Turpināt" un "Turpināt ar LATVIJA.LV"


LLKC tiešsaistes pasākumu atbalsts

Sniegt zināšanas un izpratni par tiešsaistes pasākumu organizēšanu, dāžādiem digitālajiem rīkiem, lai veicinātu vienotu kvalitāti LLKC īstenotojās aktivitātēs digitālajā vidē.

Vispirms sazinies ar kursa vadītāju pa epastu: aleksandrs.graudins@llkc.lv

Lai piekļūtu kursam nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:
Nospied "Atvērt šo kursu" , "Turpināt" un "Turpināt ar LATVIJA.LV"

Vietējās produkcijas noieta veicināšana

Sniegt zināšnas un plašu skatījumu par nepārstrādātas lauksaimniecības produkcijas, mājražošanas un mazās pārtikas pārstrādes uzņēmumu produkcijas efektīvu ražošanu un realizāciju, kā arī nozari noteicošo normatīvo regulējumu.

Vispirms sazinies ar kursa vadītāju pa epastu: elina.ozola@llkc.lv

Lai piekļūtu kursam nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu:
Nospied "Atvērt šo kursu" , "Turpināt" un "Turpināt ar LATVIJA.LV"