Vietējās produkcijas noieta veicināšana

Sniegt zināšnas un plašu skatījumu par nepārstrādātas lauksaimniecības produkcijas, mājražošanas un mazās pārtikas pārstrādes uzņēmumu produkcijas efektīvu ražošanu un realizāciju, kā arī nozari noteicošo normatīvo regulējumu.