Kursi pieejami tikai SIA LLKC darbiniekiem. 

Tiešsaistes pasākumu atbalsts

Sniegt zināšanas un izpratni par tiešsaistes pasākumu organizēšanu,
dāžādiem digitālajiem rīkiem, lai veicinātu vienotu kvalitāti LLKC
īstenotojās aktivitātēs digitālajā vidē.

Vietējās produkcijas noieta veicināšana

Sniegt zināšnas un plašu skatījumu par nepārstrādātas lauksaimniecības produkcijas, mājražošanas un mazās pārtikas pārstrādes uzņēmumu produkcijas efektīvu ražošanu un realizāciju, kā arī nozari noteicošo normatīvo regulējumu.

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija.