Bioloģiski vērtīgie zālāji, to apsaimniekošana

Noklikšķiniet uz saites Bioloģiski vērtīgie zālāji, to apsaimniekošana.pdf, lai apskatītu failu.

•Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs (BVZ)?
•Kā nosaka BVZ (BVZ indikatori)?
•Kādēļ BVZ nepieciešams atbalsts?
•Nepieciešamā apsaimniekošana
•Nepieciešamās izmaiņas agrovides pasākumos LAP 2014-2020 bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai