Izmantojamās literatūras saraksts

...

  1. Miške I., Brutāne M., Žola I. Bioloģiskās augkopības pamati. Nordik, 2007.
  2. Vaivare M. Vide un bioloģiskā lauksaimniecība. Vides veselības saimniecības. Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība.
  3. www.lbla.lv
  4. www.ekoprodukti.lv
  5. www.biologiski.lv
  6. www.organic-farming.europa.eu
  7. www.fao.org/organicag/oa-home/en/
  8. http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
  9. http://www.sustainabletable.org/253/organic-agriculture
  10. http://www.epa.gov/agriculture/torg.html

Pēdējās izmaiņas: Friday, 2016. gada 25. November, 13:59