Bioloģiskās lauksaimniecības metodes

Bioloģiski ražotos produktus iegūst, saimniekojot ar dabiskām bioloģiskām metodēm t.i. nelietojot ķīmiskos pesticīdus un minerālmēslus, bet veicinot auga dabisko barošanos no ūdens, gaisa un augsnes ar saules enerģijas un mikroorganismu palīdzību.

Ražas palielināšanai baro nevis augus, bet dažādiem paņēmieniem rosina dzīvības procesus augsnē, piemēram:

  • ·        augsekā obligāti ieslēdz augus, kas simbiozē ar mikroorganismiem spēj slāpekli uzņemt no gaisa; nodrošina sīkbūtņu barošanos, ievadot augsnē dažādu organisko masu, kā kompostus, zaļmēslojumu u.c., kas radīti ar tiešo saules enerģiju;

  • ·        lieto arī mikroorganismu darbību rosinošus augsnes apstrādes paņēmienus kā atkārtotu augsnes apvēršanu, vagu metodi, dziļirdināšanu u.c.

  • ·        izmanto dabiskus preparātus augu un kompostu apstrādei, kas veicina mikroorganismu darbībā un augiem grūti uzņemamo savienojamo savienojumu augsnē pārveidošanos viegli uzņemamu savienojumu veidā;

  • ·        neizslēdz daļu kopšanas un transporta darbu veikšanu ar zirga vilkmes palīdzību;

  • ·        palielina saules enerģijas izmantoto daudzumu.

Vides piesārņojuma samazināšanu panāk ierobežojot mājlopu skaitu un kūtsmēslu daudzumu uz zemes platības vienību.

Dabas daudzveidības saglabāšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā iesaka audzēt vietējo šķirņu kultūraugus un mājdzīvniekus, jo tie atrodas vislabākajā saderībā arī ar vietējiem mikroorganismiem un dod vietējiem iedzīvotājiem vispiemērotāko pārtiku.

Vēja erozijas novēršanai un patvēruma nodrošināšanai derīgiem kukaiņiem un zvēriem laukā atstāj vai stāda atsevišķus kokus, koku grupas, aizsargjoslas.

Atsevišķi bioloģiskās lauksaimniecības novirzieni izvirza vēl papildus noteikumus, bet pamatuzdevumi ir saistoši visiem novirzieniem.( http://www.lbla.lv/bio-lauksaimnieciba)

Pēdējās izmaiņas: Friday, 2016. gada 25. November, 13:58