Tēmu izklāsts

 • Kam ir paredzēta programma “Lopkopības pamati”?

  Šī programma būs īpaši noderīga tiem, kuriem nav iepriekšējas izglītības lopkopībā, bet ir vēlme uzsākt savu darbību šajā nozarē. 

  Programma ir lietderīga, arī lai atsvaidzinātu un papildinātu savas jau esošās zināšanas. 

  Mācību programmā var pieteikties arī personas, kuras veic pārraudzību pēc jebkuras metodes, un kam ir nepieciešamība pēc kvalifikācijas stundām apliecības atjaunošanai.

  Pieteikties var personas ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību kā arī nepastāv nekādi citi ierobežojumi. 

  • Ko var apgūt šajā programmā?

   Programmā 60h apjomā tiek sniegts ieskats šādās tēmās:

   • Lauksaimniecības likumdošana
   • Vides prasības lopkopības saimniecībām
   • Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
   • Ganāmpulka atjaunošanas plānošana
   • Dzīvnieku veselība, reprodukcija
   • Dzīvnieku ēdināšana
   • Ganību ierīkošana, kopšana un mēslošana; pļavkopība
   • Lopkopības produktu ražošana
   • Veterinārijas pamati
   • Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?

    Sekmīgi apgūstot minētās tēmas un nokārtojot testu, dalībnieki saņem apliecinājumu par programmas " Lopkopības pamati" apguvi 60 stundu apjomā. 

    • Izmaksas

     Programmas apguves izmaksas ir EUR 40.00 (t.sk. PVN). Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testa kārtošana, apliecinājuma sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

     Pārtraucot mācības pēc paša vēlēšanās vai neizpildot Tālmācības programmas prasības, nauda netiek atgriezta atpakaļ.

     • Reģistrācija un apmaksa

      • Jāveic Tālmācības lietotāja konta izveide. Izvēlēties kursu: Lopkopības pamati. SVARĪGI! Precīzi ierakstīt savus datus, tie tiks atspoguļoti Jūsu apliecinājumā (lietojam garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).
      • Pēc lietotāja konta izveides rēķinu automātiski saņemsiet e-pastā. (Gmail e-pasts ienāk spama mapītē)
      • Pēc rēķina apmaksas un reģistrācijas maksas saņemšanas 2-3 darba dienu laikā Jūsu izveidotajam lietotāja kontam tiks piešķirta piekļuve pie mācību materiāliem.

      Spiežam uz saiti šeit:

      Izveidot jaunu kontu - Reģistrēties


      • Ilgums

       Mācību plānotais ilgums ir 60 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 2 mēnešiem. 

       • Mācību process

        Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

        1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai;
        2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;
        3. Pārbaudes testa kārtošana sevis izvēlētajā apakšnozarē -piena, gaļas lopkopība vai aitkopība;

         Mācību noslēguma testu atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm). Nokārtojot testu, jāiesniedz tā rezultāti, nospiežot poga „Tālāk un Iesniegt visu un pabeigt”.Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas koordinatori: Rudīte Sanžarevska, 26148820; rudite.sanzarevska@llkc.lv

          

        Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē. 

       • Kontaktinformācija

        • Programmas koordinatore: Rudīte Sanžarevska e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv mob. tālr. 26148820
        • Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330