Tēmu izklāsts

 • Kam ir paredzēta programma “Augkopības pamati”?

  Šī programma būs īpaši noderīga tiem, kuriem nav iepriekšējas izglītības augkopībā, bet ir vēlme uzsākt savu darbību šajā nozarē. 

  Programma ir lietderīga, arī lai atsvaidzinātu un papildinātu savas jau esošās zināšanas. 

  Pieteikties var personas ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību kā arī nepastāv nekādi citi ierobežojumi. 

 • Ko var apgūt šajā programmā?

  Programmā 60h apjomā tiek sniegts ieskats šādās tēmās:

  • Agrārā politika
  • Augsne
  • Augu aizsardzība
  • Lauku kultūru audzēšanas tehnoloģijas
  • Dabisko un sēto zālāju ierīkošana un kopšana
  • Augkopības izmaksu plānošana un grāmatvedība

  • Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?

   Sekmīgi apgūstot minētās tēmas un nokārtojot testu, dalībnieki saņem apliecinājumu par programmas apguvi 60 stundu apjomā. 

   • Izmaksas

    Programmas apguves izmaksas ir EUR 40.00 (t.sk. PVN). Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testa kārtošana, apliecinājuma sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

    Pārtraucot mācības pēc paša vēlēšanās vai neizpildot Tālmācības programmas prasības, nauda netiek atgriezta atpakaļ.

    • Reģistrācija un apmaksa

     • Jāveic Tālmācības lietotāja konta izveide. Izvēlēties kursu: Augkopības pamati
     • Pēc lietotāja konta izveides rēķinu automātiski saņemsiet e-pastā. (Gmail e-pasts ienāk spama mapītē)
     • Pēc rēķina apmaksas un reģistrācijas maksas saņemšanas 2-3 darba dienu laikā Jūsu izveidotajam lietotāja kontam tiks piešķirta piekļuve pie mācību materiāliem.

      Spiežam uz saiti šeit:

     Izveidot jaunu kontu - Reģistrēties


     • Mācību process

      Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

      1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai;

      2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;

      3. Pārbaudes testa kārtošana.

      Mācību noslēguma testu atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm). Nokārtojot testu, jāiesniedz tā rezultāti, nospiežot poga „Tālāk un Iesniegt visu un pabeigt”.Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas koordinatori: Rudīte Sanžarevska, 26148820; rudite.sanzarevska@llkc.lv

        Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē.

      • Ilgums

       Mācību plānotais ilgums ir 60 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 2 mēnešiem. 

       • Kontaktinformācija

        • Programmas koordinatore: Rudīte Sanžarevska e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv mob. tālr. 26148820
        • Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330