Tēmu izklāsts

 • Ko var apgūt šajā programmā?

  Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Lauksaimniecības un lauku politika Latvijā integrējoties Eiropas Savienībā
  • Uzņēmējdarbības pamati
  • Ražošanas plānošana
  • Grāmatvedības pamati
  • Lopkopība vai augkopība
  • Videi draudzīga lauksaimniecība
  • Mežsaimniecība
  • Ūdens resursi
  • Darba aizsardzība
  • Ražošanas plāna izstrāde
  • Kas var pieteikties mācībām?

   Mācību programmā var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.

   1. zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir ieteicama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus lauksaimniecībā (piemēram, pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību);
   2. izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus (ņemot vērā konkrētā projekta specifiskās prasības).

   Personām, kuras plāno darboties ar bioloģiskajām saimniekošanas metodēm, piemērota būs tālmācības programmas "Bioloģiskā lauksaimniecība" apguve.  Informācija Spiežot šeit


   • Mācību ilgums

    Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 3 mēnešu laikā. Minimālais mācību laiks ir 1 mēnesis.

    • Izmaksas

     Pakalpojums

     Maksa, eiro

     Mācību programma:

     ·       Reģistrācija

     ·       Materiāli

     ·       Ražošanas plāna mācības/konsultācija

     ·       Eksāmens

     ·       Apliecības sagatavošana un izsniegšana

     100,00

     Izziņa par programmas apgūšanu sagatavošana un izsniegšana Ozolniekos

     15,00

      

     Izziņa par programmas apgūšanu sagatavošana un nosūtīšana pa pastu

     17,00


     Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta.

     • Reģistrācijas kārtība

      Spiežam uz saiti šeit:

      Izveidot jaunu kontu - Reģistrēties

       Reģistrācijas lapā jāaizpilda visi prasītie lauki:

      SVARĪGI! Personas dati jānorāda precīzi, jo tie tiks norādīti Jūsu apliecībā, (Lietojam garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).

       Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas Jums tiks nosūtīts e-pasts ar rēķinu:

      1.  e-pastā būs lietotāja aktivizācijas saite - jānospiež, lai pabeigtu reģistrācijas procesu.
      2.  Kā arī e-pastam pievienots rēķins  - apmaksai.
      3. pēc rēķina apmaksas un reģistrācijas maksas saņemšanas 4 darba dienu laikā Jūsu izveidotajam lietotājam tiks piešķirta piekļuve pie mācību materiāliem:
      4. UZMANĪBU! E-pasta vēstule ar rēķinu pielikumā var ienākt Jūsu e-pastā arī kā SPAM vai Mēstule. Lūgums papildus pārbaudīt šīs vēstuļu kastītes.
      • Mācību process

       Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

       Mācību procesa kārtība:

       1.     Mācību materiālu izpēte;

       2.     Tālmācības testu aizpilde (9 vispārējie testi + 1 padziļinātais tests);

       3.     Noskatīties videolekciju par Ražošanas plāna aizpildīšanu;

       4.     Iepazīties ar Ražošanas plāna aizpildīšanas vadlīnijām;

       5.     Ražošanas plāna mācības/konsultācija;

       6.     Aizpildīt savu Ražošanas plānu;

       7.     Iesniegt savu aizpildīto Ražošanas plānu ne vēlāk kā 3 dienas pirms eksāmena;

       8.     Klātienes teorētiskais eksāmens un saimniecības ražošanas plāna aizstāvēšana LLKC Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Eksāmens sastāv no divām daļām: teorētiskā daļa – tests, izstrādātā saimniecības ražošanas plāna aizstāvēšana.Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu Jūs iegūsiet profesionālās pilnveides izglītības programmas IZM (Izglītības un zinātnes ministrijas) apliecību "Lauksaimniecības pamati".

        

       Mācību iestāde nekontrolē Jūsu darbu zināšanu apgūšanā. Vēlams mācību programmu apgūt 3 mēnešu laikā.

       • Kontakti

        Programmas vadītāja – Rudīte Sanžarevska, rudite.sanzarevska@llkc.lv tālr. 26148820

         Tehniskais atbalsts (reģistrācija, tiešsaistes testi utt.) - Aleksandrs Graudiņš, aleksandrs.graudins@llkc.lv tālr. 26154330

        Nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar konkrētās nozares speciālistiem:

        Augkopība – Ilze Skudra, e-pasts ilze.skudra@llkc.lv, tālr. 29115730.

        Lopkopība – Dainis Arbidāns, e-pasts dainis.arbidans@llkc.lv; tālr. 28655398.

        Ražošanas plānošana – Agnese Stivriņa, e-pasts agnese.stivrina@llkc.lv, tālr. 22366263

        Konsultācijas pa tālruni tiek sniegtas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 09:00-17:00. Uz e-pasta jautājumiem tiek atbildēts 2-3 darba dienu laikā.