Informācijas par kursu Apmācības medniekiem

Mednieku apmācības

Piedāvājam kvalitatīvi izstrādātu, vienkārši lietojamu tālmācības kursu medniekiem. 

Tālmācības kurss ‘’Apmācības medniekiem’’ ir paredzētas personām, kuras vēlas kļūt par medniekiem vai medību vadītājiem un kam nav iespējas apmeklēt mednieku kursus klātienē. Apmācību kurss atbilst Ministru kabineta noteiktajai kārtībai (MK noteikumi Nr.567). Tālmācība medniekiem nodrošina brīvu mācību grafiku Jums piemērotā laikā un vietā, izmantojot datoru vai telefonu ar interneta pieslēgumu.

Kas var pieteikties mācībām?

Mednieku apmācību kursam var pieteikties jebkurš interesents.

Izmaksas?

Pakalpojums

Maksas (cenā iekļauts PVN), EUR

Bezmaksas

Reģistrācija (LLKC tālmācības platformā)

 

Bezmaksas

 

Informatīvā konsultācija

(īsa saruna pa tālruni vai saziņa pa e-pastu neskaidro jautājumu precizēšanai)

 

Bezmaksas

 

Tālmācības materiāli

 

Bezmaksas

 

· Pieeja teorētisko zināšanu testiem;

· Teorētisko zināšanu eksāmens;

· Šaušanas praktiskās nodarbības;

· Izziņu par programmas apgūšanu sagatavošana un izsniegšana.

175

 

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta.


Mācību materiāls paredzēts, lai jebkurš interesents pašmācībā apgūtu pamatzināšanas mednieka apliecības vai medību vadītāja apliecības saņemšanai.

Programma sastāv no četrpadsmit tematiem:

Tēmas

Laiks (h)

Medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības

3

Medījamo dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība, slimības

5

Medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi

2

Savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un to novērtēšana

2

Medību organizēšana

2

Medību veidi un paņēmieni, ētika

2

Drošības prasības medībās

3

Medību šaujamieroči un munīcija, to uzbūve un ballistikas pamatprincipi

2

Ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības

2

Atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana

1

Medību infrastruktūra un tās veidošana

2

Medījuma apstrāde un higiēnas prasības

3

Medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās

2

Medību trofejas un to vērtēšanas pamati

2

Šaušanas praktiskās nodarbības

4

Kursu teorētiskais pārbaudījums (klātienē)

3

Kopā:

40 h

 

Mācību process?

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot pieejamos mācību materiālus un norādītos literatūra avotus.

Mācību procesa kārtība:

1)      Reģistrēšanās( ŠEIT ) tālmācības platformā, mācību kursam ‘’Apmācības medniekiem’’;

2)      Tikšanās klātienē kādā no Meža konsultāciju pakalpojumu centra birojiem (Ozolniekos, Valmierā, Madonā, Krāslavā vai Grobiņā), kur kursantam tiks sagatavots rēķins un iepazīstināts ar mācību procesa norisi;

3)      Iepazīšanās ar katru mācību tēmu un ieteicamajiem literatūras avotiem;

4)      Patstāvīga mācību materiālu apguve (40h);

5)      Klātienē teorētisko zināšanu testa kārtošana Ozolniekos, Valmierā, Madonā, Krāslavā vai Grobiņā ar iepriekšēju pieteikšanos. Mēģinājumu skaits ir neierobežots, bet vienas tikšanās laikā ne vairāk kā 2 mēģinājumi. Teorētisko zināšanu testā ir jāatbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Tests ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas jaunajiem medniekiem, un ne vairāk kā 5 kļūdas jaunajiem medību vadītājiem;

6)      Izziņas saņemšana sekmīgi nokārtojot teorētisko zināšanu testu.

*Mācību iestāde nekontrolē Jūsu darbu zināšanu apgūšanā. Kursantam tiek dots 6 mēnešu termiņš kura laikā ir jāapgūst mācību kursu ‘’Apmācības medniekiem’’, pēc termiņa beigām kursantam tiek slēgta pieeja maksas pakalpojumiem mācību kursā ‘’Apmācības medniekiem’’.

Šaušanas praktisko nodarbību kārtība:

1)      Pie kāda no MKPC kontaktpersonām jāpiesakās uz šaušanas praktiskajām nodarbībām zvanot vai rakstot e-pastu.

2)      Pēc pieteikuma saņemšanas MKPC darbinieks piedāvā kursantam pieejamos nodarbību datumus, laiku un vietu, kur būs iespējams apgūt šaušanas praktiskās nodarbības.

3)      Ierodoties šautuvē, pieredzējis šaušanas instruktors kursantus apmācīs kā pareizi un droši apieties ar medību šaujamieroci.

4)      Treniņa šaušana norisināsies tā pat kā VMD eksāmena praktiskā daļa šaušanā, kur jāšauj 35m distancē ar gludstobra ieroci 10 šāvieni, no kuriem 4 pa stāvošu un 6 pa skrejošu mežacūkas mērķi. Šaušanas eksāmens ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti.

*Lai sekmīgi nokārtotu šaušanas eksāmenu, jaunajam medniekam treniņa nolūkos jāizšauj vismaz 2 sērijas (sērijā 10 šāvieni).


Tests - klātienē:

Mācību kursa nobeigumā ir jānokārto teorētisko zināšanu tests klātienē kādā no MKPC birojiem:


SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” - Rīgas iela 34, Ozolnieki; 

Kontaktpersona: Artis Misiņš, artis.misins@mkpc.llkc.lv, tālr. +371 20054054

MKPC Madonas birojs – Saieta laukums 1, Madona; 

Kontaktpersona: Mairita Bondare, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, tālr. +371 28381176

MKPC Valmieras birojs – Lilijas iela 4, Valmiera; 

Kontaktpersona: Andris Vīrs, andris.virs@mkpc.llkc.lv, tālr. +371 26108426

MKPC Krāslavas birojs – Latgales iela 6, Krāslava; 

Kontaktpersona: Jānis Dzalbs, janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv, tālr. +371 29789364

MKPC Grobiņas birojs - Atpūtas iela 4, Grobiņa; 

Kontaktpersona: Agrita Šēnberga, agrita.senberga@mkpc.llkc.lv, tālr. +371 29285111


Tests sastāv no:
1. Teorētiskā daļa – tests (tests ir pielīdzināms Valsts meža dienesta mednieku un medību vadītāju eksāmenam);

Veiksmīgi nokārtojot testu Jūs iegūsiet:

Izziņu par mednieku vai medību vadītāja apmācības kursa apgūšanu.


KONTAKTI: 

Ja mācību procesa laikā rodas jautājumi sazinieties ar speciālistiem:

Programmas vadītājs:

Artis Misiņš, artis.misins@mkpc.llkc.lv Tālr. 20223626;

Konsultācijas pa tālruni tiek sniegtas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 09:00-17:00. Uz e-pasta jautājumiem tiek atbildēts 2-3 darba dienu laikā.