Dzīvnieku pārvadāšana

Mācību kurss tālmācībā ir paredzēts personām, kuras pamatotu iemselu dēļ nevar piedalīties klātienes apmācībās, kas ir mācību kursa pamata apgūšanas forma. pavadoņiem un šoferiem, kuri nodarbojas ar zirgu dzimtas dzīvnieku, liellopu, aitu, kazu, cūku sugas mājdzīvnieku un mājputnu pārvadāšanu; dzīvnieku savākšanas centru personālam.

Regula 1/2005 nosaka, ka neviena persona nedrīkst vadīt transporta līdzekli vai būt par pavadoni, veicot zirgu dzimtas dzīvnieku, liellopu, aitu, kazu, cūku sugas mājdzīvnieku un mājputnu pārvadāšanu, ja viņam nav Kvalifikācijas sertifikāts. (6.pants, 5.punkts)

Kā arī saskaņā ar Regulas 1/2005 prasībām, dzīvnieku savākšanas centru operatori drīkst uzticēt dzīvniekus tikai personālam, kurš ir izgājis apmācības par tehniskiem noteikumiem uzskaitītiem Pielikumā I. (9.pants, 2.punkts, а))


Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

Mācību kurss ir paredzēts:

pavadoņiem un šoferiem, kuri nodarbojas ar zirgu dzimtas dzīvnieku, liellopu, aitu, kazu, cūku sugas mājdzīvnieku un mājputnu pārvadāšanu;

dzīvnieku savākšanas centru personālam.

Regula 1/2005 nosaka, ka neviena persona nedrīkst vadīt transporta līdzekli vai būt par pavadoni, veicot zirgu dzimtas dzīvnieku, liellopu, aitu, kazu, cūku sugas mājdzīvnieku un mājputnu pārvadāšanu, ja viņam nav Kvalifikācijas sertifikāts. (6.pants, 5.punkts)

Kā arī saskaņā ar Regulas 1/2005 prasībām, dzīvnieku savākšanas centru operatori drīkst uzticēt dzīvniekus tikai personālam, kurš ir izgājis apmācības par tehniskiem noteikumiem uzskaitītiem Pielikumā I. (9.pants, 2.punkts, а))

Mācību ilgums:
Mācību kurss ir jānokārto 1 mēneša laikā no reģistrācijas

Kursa uzbūve:

Nulles modulis - Likumdošana

1 Modulis - Dzīvnieku fizioloģija. Dzīvnieku uzvedība. Dzīvnieku kopšana.

1.      Dzīvnieku fizioloģija

2.      Dzīvnieku uzvedība

3.      Stresa jēdziens

4.      Dzirdināšana, barošana un dzīvnieku kopšana

2 Modulis - Likumdošanas aktu prasības dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā pārvadājuma laikā

1.      Transportēšanas dokumentācija

2.      Dzīvnieku piemērotība pārvadāšanai

3.      Likumdošanas aktu prasības pārvadāšanas laikā

4.      Likumdošanas aktu prasības, kas attiecas uz transporta līdzekļiem

3 Modulis - Braukšanas uzvedības iespaids uz pārvadāto dzīvnieku labturību un gaļas kvalitāti

4 Modulis - Dzīvnieku aprūpe ārkārtas gadījumos

5 Modulis - Ar dzīvniekiem strādājoša personāla drošības apsvērumi


Mācību process:

Elektroniskais apmācības kurss paredzēts patstāvīgai teorētiskā materiāla apgūšanai 4 nedēļu laikā. Mācību kursa ietvaros jāapgūst mācību materiāls un jāpilda testi. Kurss beidzas ar noslēguma testa nokārtošanu, kam paredzēta viena kārtošanas reize.  Noslēguma testu var uzskatīt par veiksmīgi nokārtotu, ja ir iegūtas vismaz 7 balles.

Pēc veiksmīga mācību kursa pabeigšanas, personai tiek izsniegts Kvalifikācijas sertifikāts, saskaņā ar Regulas 1/2005 prasībām. Kvalifikācijas sertifikāts ir derīgs neierobežotu laiku un darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā.

Sertifikāts tiek nosūtīts uz personas norādīto adresi.

 Mācību procesa kārtība:

1.  Iepazīšanās ar katra mācību priekšmeta tēmām un tālmācības materiāliem;

2.  Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;

3.   Zināšanu kontroles testu aizpildīšana;

4.   Noslēguma testa kārtošana.

Mācību noslēguma testu atļauts kārtot 1 reizi (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm). 

Ja tests (pēc 1 mēģinājuma) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas atbildīgo speciālistu:

Kornēlija Indāne: kornelija.indane@llkc.lv, tel. 26148820

Kontakti:

Izmaksas:
50 Euro (summa ar PVN)

Pārtraucot mācības pēc paša vēlēšanās vai neizpildot Tālmācības programmas prasības, nauda netiek atgriezta atpakaļ.

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija
Правила перевозки животных
Внимание!
Для регистрации на курс требуется документ, удостоверяющий личность,выданный в Латвии.  (пасспорт или ID)