Vides prasības lopkopības saimniecībām

Noklikšķiniet uz saites Vides prasības lopkopības saimniecībām.pdf, lai apskatītu failu.
  • Ir svarīgi nodrošināt to, ka saražoto kūtsmēslu apjoms nepārsniegtu to daudzumu, ko pieļauj aramzemes platība.
  • Ir jānodrošina līdzsvars starp lauksaimniecības dzīvnieku skaitu saimniecībā un kūtsmēslu iestrādei pieejamo zemes platību, ko izsaka ar lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu.
  • Lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu aprēķina, izmantojot dzīvnieku vienības (DV).
  • Dzīvnieku vienība (DV) ir nosacīts dzīvnieks, kas gadā saražo 100 kg slāpekļa kūtsmēslos pēc to uzglabāšanas.