Kam jāievēro SA?

...

Savstarpējā atbilstība jāievēro pretendējot uz:

 Tiešiem maksājumiem:

Mazo lauksaimnieku atbalsta pretendentam netiek attiecinātas SA kontroles un samazinājumi, tomēr lauksaimniekam savā saimniecībā ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās SA prasības

 -          - Lauku attīstības  platībatkarīgiem pasākumiem

Savstarpējo atbilstību veido pretendējot uz:

  • ·         tiešajiem maksājumiem
  1. obligātās apsaimniekošanas prasības, kas paredzētas ES tiesību aktos
  2. laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVN), kas noteikti nacionālajos normatīvajos aktos
  • ·         lauku attīstības platībatkarīgem maksājumiem:
  1. obligātās apsaimniekošanas prasības, kas paredzētas ES tiesību aktos
  2. laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVN), kas noteikti nacionālajos normatīvajos aktos
  3. minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas nacionālajos normatīvajos aktos


Pēdējoreiz modificēts: Friday, 2019. gada 4. October, 12:00