Apaļā kokmateriāla individuālā tilpuma noteikšana pēc tievgaļa un resgaļa caurmēra mērījuma

Pēdējoreiz modificēts: Thursday, 2018. gada 1. November, 11:18