Bioloģiskās lauksaimniecības pamatuzdevumi

  • ·        nodrošināt ilgspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu (nevis maksimālas ražas ieguvi), vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu);
  • ·        nodrošināt mājdzīvnieku turēšanu pēc iespējas atbilstoši to dabiskajām prasībām (kustības, gaiss, gaisma, tīrs ūdens, dabiska barības uzņemšana ganībās u.c.);
  • ·        bagātīgi izmantot tiešo saules enerģiju, bet taupīgi pārējos enerģijas avotus, kas tiek ņemti no zemes krājumiem, kā dažāda veida kurināmo, elektrību u.c.
  • ·        veselības aizsardzība – bioloģiski ražota pārtika uzlabo cilvēku veselību, samazina izdevumus valstij;
  • ·        ūdens un gaisa piesārņojuma samazināšana – ūdenī nenonāk pesticīdu un minerālmēslu atlikumi samazina izdevumus valstij par ūdens krātuvju attīrīšanu;
  • ·        rada vidi tūristu piesaistīšanai – palielina ienākumus valstij;

iesaista ražošanas un izglītības sistēmās arī nelielās zemnieku saimniecības, tā mazinot bezdarbu un lauku iedzīvotāju sociālās atstumtības sajūtu.( http://www.lbla.lv/bio-lauksaimnieciba)


Pēdējoreiz modificēts: Friday, 2016. gada 25. November, 13:57