Atbalsta institūcijas, organizācijas, platformas un biznesa inkubatori

Attīstības finanšu institūcija ALTUM

ALTUM atbalsta uzņēmumus dažādās attīstības stadijās, sākot no biznesa ideju attīstīšanas līdz lielu projektu īstenošanai, ja tiem finansējums nav pieejams privātajā finanšu tirgū. ALTUM valsts atbalsta finanšu instrumenti paredzēti biznesa uzsācējiem, uzņēmumiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

Plašāka informācija: http://www.altum.lv

 


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra(LIAA) “Atbalsts eksportam”

Nodrošina ārējās tirdzniecības veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus (informācija un konsultācijas par ārvalstu tirgiem, palīdz atrast sadarbības partnerus, gatavo Latvijas produktu mārketinga kampaņas, organizē seminārus, tirdzniecības misijas, valsts vizītes kontaktbiržas, individuālas vizītes, nacionālos stendus u.c.)

Plašāka informācija: http://eksports.liaa.gov.lv/pakalpojumi

 


Latvijas START UP platforma “Labs of Latvia”

Apkopo un izskandina pasaulē informāciju par Latvijas STARTUP uzņēmumiem, lai palīdzētu piesaistīt investorus un investoriem atrast jaunos uzņēmējus, popularizētu uzņēmumus un veicinātu to popularitāti medijos, kā arī atrastu partnerus.

Plašāka informācija: http://www.labsoflatvia.com/lv/par-mums

 


Biznesa (startup) akselerators "Commercialization Reactor"

Palīdz savest kopā zinātniekus un uzņēmējus, lai kopīgi radītu, attīstītu high-tech uzņēmumus un palīdzētu tiem iekļauties tirgū. Šī ir vietne, kas palīdz labu ideju pārveidot par labu biznesu, kuram var veiksmīgi piesaistīt investorus, lielu akcentu liekot uz komandas darbu.

Plašāka informācija: http://www.commercializationreactor.com/#!about/cqn6

 


Biedrība “Līdere”

Mērķi – Veicināt sieviešu uzņēmēju sadarbību Latvijā un ārvalstīs.
Veicināt topošo un esošo uzņēmēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, organizējot mentoringa programmas uzņēmējiem. Veicināt sieviešu uzņēmumu sadarbību ar institūcijām, kas nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu Latvijā un ārvalstīs u.c.

Plašāka informācija: http://www.lidere.lv/lv_merkis.html

 


Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe network)

Lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus. Sniedz atbalstu un konsultācijas par biznesa iespējām ārzemēs, ES atbalsta programmām, inovācijām uzņēmējdarbībā u.c.

Plašāka informācija: http://www.een.lv/pakalpojumi


Biznesa inkubatori

Inkubators – organizācija, kas veicina jaunu un sekmīgu uzņēmumu rašanos, nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu – telpas un biznesa atbalsta pakalpojumus (telpu apsaimniekošana komunikāciju pakalpojumi, sekretariāta pakalpojumi, biznesa vadības konsultācijas, pārdošanas un mārketinga konsultācijas, sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī, personāla atlases pakalpojumi).

Plašāka informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori


Pēdējoreiz modificēts: Thursday, 2016. gada 29. December, 12:40