Valsts un ES atbalsts

Nodarbinātības valsts aģentūras pasākums „Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai”

Mērķis ir sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem uzsākt komercdarbību vaipašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus. Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā, izstrādāšanā un īstenošanas pirmajā gadā, komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai līdz EUR 3000, mēneša dotāciju pirmajos sešos mēnešos valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.

Plašāka informācija: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3650


ES atbalsts “Eiropas apmaiņas programma jaunajiem uzņēmējiem”

Programmas“ERASMUS for young entrepreneurs” ietvaros jaunie uzņēmēji var gūt pieredzi no pieredzējušiem Eiropas uzņēmējiem, uzturoties un strādājot to uzņēmumā 1-6 mēnešus ilgi. Šādā veidā jaunie uzņēmēji var iegūt nepieciešamās spējas un zināšanas praktiskā ceļā, lai veiksmīgi vadītu savu uzņēmumu.

Plašāka informācija: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=2


Atbalsts jaunajiem lauku uzņēmējiem

Jaunie lauksaimnieki var pieteikties 2 atbalsta veidiem – “Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem” un “Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jauniem lauksaimniekiem”. Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/jauniem-lauku-uznemejiem/atbalsta-veidi-jauniem-lauksaimniekiem/

Pēdējoreiz modificēts: Thursday, 2016. gada 29. December, 12:35