Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

 • Biznesa ideja

  Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas svarīgi apzināt savus resursus (gan naudas, zemes, gan zināšanas un paša vēlmes), lai izvēlētos, kādā jomā darboties. Tikai izvertējot savas iespējas un vēlmes, var sākt domāt, kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties. Šajā sadaļā pievienotais fails ļaus veikt savu un savas iespējamās idejas pašnovērtējumu. Aizpildiet failā uzdotos jautājumus, tāpat veiciet sākotnējo aprēķinu par izvēlēto ideju.

 • Uzņēmums

  Saimnieciskās darbības veicēju un komercdarbības veidi

  Kad pārdomāta biznesa ideja un veikts tās novērtējums un saplānota iespējamā darbība, svarīgi izvēlēties piemērotu uzņēmējdarbības formu. Šajā sadaļā un pievienotajos failos attēlotas dažādas uzņēmējdarbības formas, to reglamentējošā likumdošana, būtiskākās iezīmes un atbilstoša grāmatvedība.

 • Atbalsta iespējas

  Valsts, ES, dažādas organizācijas un institūcijas sniedz dažādu (gan materiālu, gan zināšanu) atbalstu jauniem uzņēmējiem. Ir dažādi konkursi, arī pašvaldībās, kur jaunie uzņēmēji tiek mudināti piedalīties, lai gūtu gan pieredzi, gan pārliecību, gan arī finansējumu savu ideju īstenošanai. Šeit apkopots iespēju saraksts, tomēr iespēju ir vēl vairāk, tāpēc ir vērts arī pašiem meklēt visu pieejamo informāciju par savas idejas īstenošanas iespējām.