Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  • 1. Modulis: Kooperatīvu atbilstība saistošajiem iekšējiem, ārējiem, nozares un institucionālajiem tiesību aktiem

   Apgūt prasmi piemērot saistošos iekšējos, ārējos, nozares un institucionālos tiesību aktus, vadot kooperatīva darbu.

  • 2. Modulis: Direktoru un vadītāju lomu izpilde

   Kompetences iegūšana“Direktora un vadītāja lomu izpilde kooperatīvo sabiedrību biznesa vadībā”.


  • 3. Modulis: Finanšu risku vadība

   Atbildēt uz svarīgiem biznesa jautājumiem kooperatīva stratēģijas uzstādīšanā, identificējot potenciālos noteikumus, kas var ietekmēt kooperatīvu, un vadīt risku ar pamatotu pārliecību, ka tiks sasniegti kooperatīvi mērķi.

  • 4. Modulis: Finanšu pārskati

   Kooperatīva sabiedrības biznesa administrācijas finanšu atskaitīšanās vadīšana.

  • 5. Modulis: Stratēģiskā plānošana

   Nodrošināt vadību izstrādājot kooperācijas plānus, lai apmierinātu dalībnieku vajadzības.

  • 6. Modulis: Mārketinga menedžments

  • 7. Modulis : Lauksaimniecības politikas vadība

   Nodrošināt līderību lauksaimniecības politikas attīstībā lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību biznesa administrācijā.

  • 8. Modulis: Finanšu un investīciju vadība

   Nodrošināt līderību finanšu vadības izstrādē un attīstībā kooperatīvo sabiedrību biznesa administrācijā.

  • 9. Modulis: Stratēģiskais risku menedžments

   Uzņemties līdera lomu un spēt atbildēt par neskaidrībām un neizmantotām iespējām, kas ietekmē kooperatīva stratēģiju un tās izpildi.

  • 10. Modulis: Komunikācija, iekļaujot sabiedriskās attiecības un sociālo mediju izmantošanu

   Pārvaldīt komunikāciju, sabiedriskās attiecības un sociālo mediju izmantošanu biznesa administrēšanas procesā kooperatīvos.