Tēmu izklāsts

  • Vispārēji

  • Kas ir savstarpējā atbilstība?

  • Kam jāievēro SA?

  • Kādas ir SA prasības?

  • Obligātās apsaimniekošanas prasības

  • Ilggadīgo zālāju saglabāšana

  • Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības

  • SA kontroles sistēma, sankcijas

  • Literatūra