Lauksaimniekiem, lai saņemtu ES tiešo maksājumu un Lauku attīstības programmas platību maksājumu atbalstu,

jāievēro:

laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi

• obligātās apsaimniekošanas prasības